ÅKERNESREMNA

Ustabilt fjellparti over Åkerneset ved Sunnylvsfjorden

Åkerneset Åkernesremna Åkernesremna Inne fra sprekken Remna

I fjellsiden over Åkerneset ved Synnylvsfjorden, er det et større fjellparti som står i fare for å rase ut. Den øvre sprekken er synlig i 500 m lengde. Forskerne har justert opp omfanget av de ustabile fjellmassene fra 30-45 millioner til hele 100 millioner kubikkmeter. Til sammenligning var Tafjord-raset som krevde 40 menneskeliv i 1934 på 3 millioner kubikkmeter.

Noregs Geotekniske Institutt (NGI) foretok undersøkelser ved Åknes i 1987 og 1989. Det ustabile området vart da estimert til et samla volum på 5-6 millioner kubikk. 1993 vart det montert 3 strekkstag for kontinuerlig måling i øvre sprekkeparti. Det vart dokumentert rørsle på 1-4 cm i året.

Møre og Romsdal fylke og NGU tok i 2004 initiativ til meir omfattende undersøkelser. Undersøkelsene konkluderte med at volumet vart oppjustert til 30-45 mill. En betongbunkers, Ørnereiret, vart bygget. Den fungerer som landingsplass og ly for strømaggregat, måleinstrument og kommunikasjonsutstyr. Her er også montert 2 webkamera. 2 nye strekkstag vart montert.

I 2005 vart Åknes/Tafjord prosjektet etablert. I løpet av 2005 har 15-25 personer fra 7 land vært i sving for å undersøke fjellet og montere en rekke forskjellige måle- og overvåkingssystem. Her er montert både reflektorer og målestag, og målinger blir gjort vha GPS, laser, radar og seismikk. Ved kjerneboring har en også tatt kjerneprøver i 150 meters dybde. For å lette transporten, har flere landingsplattformer for helikopter blitt bygget rundt om i fjellsiden.

Den markerte sprekken har vokst to meter siden 1950 og øker med 2-4 cm i året. Nye målinger viser at lengst inne i det skredfarlige området mot Flosteingjølet, så utvider revnen seg med hele 10-20 cm i året. Her har ikke vært montert måleutstyr. Høsten 2005 vart 2 laserere med reflektor montert for å overvåke den mest ustabile øvre delen.

Et fjellskred på 35 millioner kubikkmeter vil være dramatisk, bølgene vil skylle bortover fjorden med en hastighet på nesten 300 km/t og etter noen minutter vil tettstedene langs fjorden bli rammet. Iht en rapport som NGI har laget for Åknes/Tafjord-prosjektet, så vil et ras på 35 mill kubikkmeter medføre bølger på over 100 meter ved Oaldsbygda. Etter 5 minutt vil bølger på 25-35 meter ramme Hellesylt, etter 10 minutt vil Geiranger få bølger på 20-40 meter. Utover fjorden vil Stranda etter 6 minutt få 3-6 meters bølger. Også steder som ligger så langt unna som Stordal og Sjøholt vil bli rammet. Det er estimert at bølgene vil nå Sjøholt etter ca 12 minutt. Også Tafjord vil bli rammet med bølger mellom 12-18 meter.

Tur-rapport:

Kart

Bildeserie 3.sept 05 (36 bilder)

 

Eksterne linker: