Julianske Borg (ca 890 moh)

Oldtidsminne på Vartdal, Ørsta kommune

Ruten til Trojaborgene

På fjellet ovenfor Vartdal finnes 2 stensette labyrinter, såkalte trojaborger. Labyrintmønsteret (se også wikipedia) går igjen i store deler av Europa, men trojaborgene på Vartdal er de eneste kjente mellom Finnmark og Oslofjorden. Og bare her finnes de høyt til fjells. Labyrintene er trolig fra bronsealder eller begynnelsen av eldre jernalder (1500 f.Kr - år 0) og har sannsynligvis vært benyttet til ritualer. En kan også spekulere i om plasseringen av labyrintene har noe med Isflåmannen å gjøre, siden de er plassert på hver side av Isflåa. Isflåmannen er et værfenomen, der det under spesielle værforhold spruter en vannstråle med et kraftig smell ut fra Isflågjølet, mot Årskogdalen. Sagnet sier at det seiler et gullskip på et vatn inne i fjellet, og hver gang det støter i berget så smell det og vannspruten står.

De 2 trojaborgene er litt forskjellige i størrelse. Den største og utydeligste, finnes ved Vardehornet og er ca 9 meter i diameter. Den minste ligger ved Grøthornet og er ca 6 meter i diameter. Dette er også den tydeligste og "fineste" labyrinten. Trojaborgen her blir kallet Julianske Borg, trolig etter den romerske keiser Julian som hadde interesse for soldyrking.
Labyrintene er fredet iht kulturminneloven.

Ta av på hovedveien ved Søre Vartdal og kjør oppover Årsetdalen. Parker ved skiltet start ved Myklebust. Her står det også ei informasjonstavle. En trenger ca 2-3 timer på de ca 800 høydemetrene en skal gå. Legg også turen innom den andre trojaborgen. Labyrintene kan være snødekte tidlig på sommeren.

 

 

Tur-rapport:

Kart:

Bildeserie 24. sep 06 (16 bilder)