Kallen / Kallskaret (ca 980 moh)

Naturreservat Tafjord, Norddal kommune

Kallen Kallen Kallen Kallskaret

Norddal er et svært spennende område for geologar og stein-interesserte. I fjellene er det gjort flere funn av forskjellige edelmineraler, men typisk er alle olivinforekomstene. Desse områdene sees lett som rustbrune felt/knauser i fjellet flere steder. Men det vakreste berget finnest ved Kallskaret, et stort eklogittfelt av olivin med granatkrystaller. Det er blitt gjort funn av flere edelmineraler, som f.eks peridot, tulitt og barytt. Området er fredet som Kallskaret naturreservat og har en størrelse på 900 da. Naturreservatet er lokalisert i skaret mellom Tafjord og Herdalsvatnet, og ligger i traseen som Jordmormarsjen bruker i overgangen Herdal til Tafjord.
Her finner en også Kallen, en særegen pinakkel i olivin, som står ved kanten av skaret.

Kjør til Tafjord og fortsett opp dalen. Parker ved første vatnet, Onilsavatnet. Begynnelsen av turen går på anleggsvei før en fortsetter på sti oppetter siden. Noe fuktig i nedre del. De ca 800 høydemetrene tar rundt 2 timer.

Tur-rapport:

Kart:

Bildeserie 10. sep 05 (30 bilder)