Kvitegga (1717 moh)

Ørsta / Stranda

Kvitegga i solnedgang Kvitegga Kvitegga Kvitegga Kvitegga

Kvitegga er grensefjell mellom kommunene Ørsta og Stranda og er med sine 1717 meter det høyeste fjellet rundt Hjørundfjorden/Sunnmørsalpene. Trig.punktet på 1691 moh ligger lavere enn høyeste punktet som er dekket av en snøskavl. Avhengig av snømengde vil høyden av snøskavlen variere.

Kvitegga ligger ovenfor Fivelstad i Norangsdalen og en har flott utsikt til Norangsdalen og toppene rundt. Topper som f.eks. Lodalskåpa, Hornindalsrokken, Skårasalen, Jakta, Kolåstind og Slogen, kan sees herfra.

Norangsdalen
Utsikt fra toppen mot Norangsdalen

Panorama fra Kvitegga
Panorama fra Kvitegga

 

Oppgang fra Kjellstaddalen Snødalen Oppgang Snødalen Snødalen panorama

Kvitegga er populær som vårskitur der en går opp Snødalen fra Norangsdalen. Ruten her kan også gåes om sommeren, men en må opp en bratt bre før en kommer opp vest for Kvanngrønibba. Breutstyr kan være påkrevet.
Parker ved veien mellom Tryggestad og Fivelstad, evt på egen sideveg om den er snøfri. Løypen går først gjennom skog før en begynner oppstigningen mot Snødalen. Vær obs på svaområder og elveløp. Opp Snødalen svinger en til høgre langs Blåfjellet før en går bratt opp mot ryggen. Vær oppmerksom på bresprekker. Tung tur som tar ca 4-5 timer.
En litt lenger tur sommerstid, er å starte på Tronstad og gå innover Kjellstaddalen før en svinger opp i høgden langs en rygg mot Kvanngrønibba. Turen her er helt uproblematisk og tar ca 4-5 timer.

 

 

Tur-rapport:

Kart:

Område-kart

Rute


Topptur 15.sept 06 (28 bilder)
Skitur 5.mai 07 (23 bilder)