LIMURSHOLA

Kalksteingrotte ved Storfjorden

Limurhola ligger godt gjemt og ikke så lett tilgjengelig ved Storfjorden. Hulen er dannet i en marmor-åre, der marmoren er blitt vasket ut av rennende vatn. (Limstein er det gammelnorske navnet på kalkstein). Flere steder i hulen er der fremdeles rester av hvit marmor.

Hulen begynner i mannshøyde, men etter ca 40-50 meter så smalner den og en må krype gjennom et trangt parti på ca 4 meters lengde. Etter dette partiet så opner hulen seg opp i større rom med flere løp. Hulen stiger innover fjellet, og flere plasser må en klyve. I et bratt parti er det lagt ut en hjemmesnikret stige. Elven sees også fossende flere steder i hulen, men vannmengden vil nok variere med årstiden. Vårparten med snøsmelting er nok ikke den ideelle tiden til å utforske hulen....

I senere år skal personer ha kommet seg opp i mot 100 meter innover hulen. Hulen må derfor kunne sies å være Sør-Norges lengste kalksteinshule, siden lengste hulen ved Trollkirken i Fræna er ca 70 meter.

Biskop Erik Pontoppidan skal være den første som har beskrevet Limurshulen: Det første Forsøg paa Norges Narturlige Historie 1752. Innover hulen så sees fremdeles flere innskripsjoner fra bl.a. 1800-tallet.
Hulen har dessverre mye spor etter tidligere besøk, som innskripsjoner på huleveggen, men også i form av redskap, tau, stiger og stearinlys samt en gummibåt !!

 

Tur-rapport:

 

Bildeserie 11.mai 06 (23 bilder)

 

Eksterne linker:

 

Grotte-etikk:

Grottevettreglene er internasjonale og lyder som følger:

1. Slå ikke i hjel annet enn tiden

2. Ta ikke annet enn bilder

3. Etterlat ikke annet enn fotspor, og knapt nok det