Oaldsbygda / Gomsdalen

Fjellgarder ved Geiranger- og Synnylvsfjorden

Gomsdalen
Gomsdalen ligger i 600 meters høyde i en romslig og flat dal på nordsiden av Geirangerfjorden. Garden er en av de minst tilgjengelige fjordgardene, der den vanlige vegen var en bratt sti opp fra fjorden. Men der var og samband over fjellene både mot Oaldsbygda, Eidsdalen og til Ørneveien i Geiranger.
Stien fra Geiranger til Gomsdalen er en flott utsiktstur, og kan trygt anbefales. I motsetning til tidligere tider kan en bare nyte utsikten og slippe å geleide okser og annet krøtter langs stien.

Gomsdalen er også kjent fra historien der foreldrene med 3 års mellomrom døde og etterlot seg 6 foreldreløse barn. Bare den eldre bestemoren var alene tilbake med barneflokken og lensmannen kom og ville selge garden på auksjon, siden det nå var herreløst gods...

Oaldsbygda
Bygda med flere garder ligger veiløst i et dalføre som ender ned i Synnylvsfjorden og hadde beboere helt frem til 1950-årene. Der er bare en kjerrevei mellom husene og ned til kaia ved sjøen.

Alle Sunnmørsbygder med respekt for seg selv har møbelproduksjon, sies det. Så kan også sies om Oaldsbygda siden den ene av 2 stiftere til Stokke Gruppen, ble født på gården Stokke og kanskje alt da planla å satse på møbler...

Tur-rapport:

Kart:

Bilder 13-14.aug 05 (34 bilder)