Omnane (ca 575 moh)

Stordal

Omnane Omnane

Omnane ligger rett ovenfor Stordal og er særmerkt med at området har flere sprekker i ulike størrelser og retninger. Største sprekken er flere meter dyp, men der er flere sprekker i området som er delvis skjult av lyngen. En bør ferdes med forsiktighet i området, særlig om vinteren med snø over sprekkene.
Det ser ikke ut som om sprekkene er forårsaket av at fjellpartiet er i bevegelse, men mer som om der har vært spenninger som har vært utløst, som f.eks fra jordskjelv. Spesielt er det hverfall når trauste lyngheier blir oppstykket at dype sprekker i grunnfjellet.

En kan gå opp både fra Stordal og fra Dyrkorn, men enklest tilkomst er nok via Dyrkorn. Kjør opp ved Dyrkorn og ta bomvei til Dyrkornstølen. Gå tildels våt sti langs vatnet. Opp skaret er der lite sti. Sprekkene ligger sørøst for topp-punktet Omnane.

Tur-rapport:

Kart:

Tur 20.sept 06 (14 bilder)