Oppstadhornet/Opstadhornet (737 moh )

Ustabilt fjellparti på Otrøya, Midsund

Opstadhornet Oppstadhornet Oppstadhornet, utglidning
Øvre del av utglidningene ved Oppstadhornet Utglidning ved Oppstadhornet
Utglidninger
Bebyggelse under Oppstadhornet
Bebyggelsen under Oppstadhornet
Stor sprekke ved Oppstadhornet Sprekke
Stor sprekke i utglidningsområdet

Oppstadhornet (lokalt kallet Opstadhornet) er med sine 737 moh den høyeste toppen på Otrøya, samt kommunetopp i Midsund. Toppen er kjent på grunn av et stort parti av fjellet som har løsnet og glidd ut. Dersom utglidningen fortsetter og fjellstykket går i fjorden, så vil flodbølger true Molde og omliggende bebyggelse.

Området som geologene har vurdert som rasfarlig, ligger vest av topp-punktet og er på ca 700x700 meter. Flaket er på ca 15-20 millioner m³ og har glidd ut 30-40 meter over et tidsrom på flere tusen år. Geologene trodde utglidingen hadde stabilisert seg, men GPS-målinger (2003-2006) visste noe annet. Målingene indikerte bevegelser i noen av målepunktene i øverste platået. Det er også utført geofysiske målinger som bekrefter en dyptliggende bruddsone.

Et ras fra Oppstadhornet vil i tillegg til å rasere Oppstadbygda, forårsake en gedigen flodbølge som vil ramme store områder. Bølgeprognoser viser oppskyllingshøyder mot land mellom 10 og 30 høydemeter på 3 forskjellige steder i Romsdalsfjorden. I sentrum av Molde ville bølgen bli på 10-15 meter dersom hele flaket raser i sjøen. Konsekvensene ville bli meget store. Bølgeprognosene har ført til at nytt sykehus i Molde ikke blir lokalisert nær sjøen. Selv om sannsynligheten for skred er lav, så blir risikoen likevel høg på grunn av de enorme konsekvensene

Parker ved rasteplass nedom kirken i Nord-Heggdal. Enkest tilkomst til Oppstadhornet er via skogsveien, som en finner enten via stien ovenfor kirken eller ved å gå veien et stykke tilbake og opp en gardsvei. Etter at skogsveien tar slutt, så går stier frem til Heggdalsvatnet, men deretter er det lite tydelige stier. Enkelt terreng, så veivalget videre byr ikke på store problem. Ca 2-3 timer til toppen.
Alternativ rute opp fra Sør-Heggdal

Tur-rapport:

Kart

Bildeserie 23.juli 07 (27 bilder)

 

Eksterne linker:

 

Flyfoto NGU: