Råna (1586 moh)

Sykkylven

Råna Råna-platået

Råna (1586 moh) er grensefjell mellom Ørsta og Sykkylven og er Sykkylvens høyeste fjell. Råna har fått navnet sitt fordi det minner om toppen av et råseil når man ser det utenfra havet. Fjellet er også særmerkt med sitt breie og tildels flate platå som skiller seg ut fra de spisse tindene og eggene rundt. Autostraden er ferdig fylt med pukk og klar for asfaltering..

Råna nåes enklest fra Urke, via Urkedalen og Nordkopen. Øvrige ruter er ikke tilrådelige uten bre- og klatreutstyr.

Kjør opp ved Urke og parker ved Haukåssætra (ca 220 moh) og gå oppover mot Nordkopen.
Der er 2 ruter opp. Den ene følger dalføret opp til laveste punktet på Nordkopskaret. Lett klyving opp noen sva. Deretter følger en eggen nordøstover mot foten av Midtre Regndalstind. Der er et kort punkt på eggen som er litt luftig, siden en må opp på utsiden av en hammer.
Den andre ruten går mer rett på, og i staden for å følge dalføret så tar en av til høgre og sikter seg inn på 2 pigger på egga vest for Midtre. Herfra forsetter rutene likt mot Råna. Endel mer klyving enn rute 1.
Avhengig av tiden på året, så må en også rekne med snøfonner og snøfelt. Isøks kan være nyttig. Ca 4-5 timer effektiv gange opp.

 

Tur-rapport:

Kart:

Bre- og klatretur via Regndalen 10.juni 05 (33 bilder)

Topptur 10. aug 06 (34 bilder)