Skrenakken

Fjellgard ved Norddalsfjorden

Garden Skrenakken ligger fint til oppe i siden ved Norddalsfjorden. Den er fraflyttet, men er godt vedlikeholdt og blir brukt som fritidshus. Grunnen er rik på olivin og en ser røde knauser flere steder. I Raudbergvika like ved, er det en gruve med uttak av olivin.

Med start fra Kilsti kan en legge en rute som er innom 2 sætrer og 3-4 fjellgarder. Rundturen kan begynne langs Kilstivatnet, opp ryggen bak Kilstisætra og nedatt til Verpesdalsætra. Fortsett videre ned til Skrenakken og legg også en visit til den luftige nibba, en utstikkende stenhammer. Snu tilbake, men i stadenfor å gå opp igjen til Verpesdalsætra, så fortsett ned i den frodige Verpesdalen. Her er flere garder. Her kan en enten gå dalen til endes og komme opp ved enden av Kilstivatnet, men en fin tur videre er å gå opp til Flåna og fortsett mot Kilsti. Her møter en også stien til Ospahjell.

 

Tur-rapport:

Kart:

Rundtur Kilsti - Skrenakken - Verpesdalen 2. aug 03 (14 bilder)