Børa (1060 moh)

Ustabilt fjellparti ved Romsdalen

Børa-platået Børa Børa sett fra dalen

Børa er et fjellplatå som ligger på kanten av Romsdalen, ca 1000 meter over dalbotnen. 100-200 meter inne på dette platået er det en 2-3 km lang dyp sprekk eller sprekksone. En geofysisk profil viser at denne sprekka går minimum 100 meter ned i grunnen. Langs kanten mot dalen er der også flere løse blokker og sprekkdannelser, men størst skade vil selvsagt skje om større deler av platået raser ut. Der er en del hus nedenfor i dalen, men også den trafikkerte veien og jernbanen går i dalbotnen. Et faremoment er om elven blir demt opp, for så å briste med påfølgende flom nedover dalen.
Et annet fenomen ved Børa, er elven som bare forsvinner ned i grunnen. Den kommer rennende friskt fra vatnene, for så bare å forsvinne i intet. Elven komme ut i fjellsiden lenger nede i dalen.
GPS-målinger f.o.m. 2003 viser bevegelser på 1-2 cm/år i 2 parti helt yttertst på kanten av platået. Disse partiene er relative små.

 

Panoramabilde over dalen nedenfor Mannen og Børa

Enklest tilkomst er ved å gå Alnesdalen fra Trollstigen. Start litt sør om Trollstigen ved en bru over elven, eventuelt kryss elven litt lenger sør, og gå innover langs en sti på nordsiden av Alnesvatnet. Lett terreng innover dalen.. En trenger ca 2 - 2,5 timer til kanten av Romsdalen.

 

 

Tur-rapport:

Kart:

Bildeserie 23.okt 05 (29 bilder)

Bildeserie 24.juli 06 (15 bilder)

 

Se også

Mannen
Breitind

 

Eksterne Linker

Luftfoto av Børa (NGU)

Norges geologiske undersøkelse
Skrednett