Mannen (1294 moh)

Tindenål og ustabilt fjellparti ved Romsdalen

Mannen og Børa Mannen Mannen

Sett fra dalen Sett fra dalen

På kanten av Romsdalen er det flere ustabile parti som står i fare for å rase ut i dalen. Fjellpartiet Mannen er et av de som er mest utsatt. Et parti her har seget flere meter og gir stor grunn til bekymring.

Fra rapporten «Store fjellskred i Norge»: -Det knytter seg størst bekymring til fjellet Mannen der et volum på 25-50 millioner kubikkmeter kan utvikle et voldsomt skred ned i og tvers over Romsdalen, med fare for langtrekkende skredstrømmer av elvesand og skredmasser oppover og nedover dalen. Et slikt skred kan ramme hele dalbunnen over en strekning på 1 til 2 kilometers lengde – med spredt bosetting, europaveien og jernbanen i faresonen.
(Rapporten «Store fjellskred i Norge», laget av en arbeidsgruppe med representanter for NGU, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens landbruksforvaltning, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statens kartverk)

Dalen

Panoramabilde over dalen nedenunder Mannen og Børa

Mannen har også en meget spesielt formet tindenål som fra siden kan minne om en enorm gås, der den står på kanten og skuer utover dalen. Nålen kan også sees fra dalen.

Enklest tilkomst til Mannen er å gå i lett terreng innover Alnesdalen.Start litt sør om Trollstigen ved en bru over elven, eventuelt kryss elven litt lenger sør, og gå innover dalen langs en sti på nordsiden av Alnesvatnet. En trenger ca 2 - 2,5 timer til kanten av Romsdalen. Turen kan gjerne kombineres med rundtur via Breitind, der en også legger en avstikker til Børa.

 

 

Kart:

 

 

Se også

Børa
Breitind